Oferta de trabajo como neurocirujano

Se requiere un Facultativo Especialista en Neurocirugía para trabajar en el Hospital Joan XXIII de Tarragona.

Interesados, contactar con el Dr. Marcos Escosa Bagé mail: mark.escosa55@gmail.com teléfono 977 29 58 00 extensión 1522.

El Servei de Neurocirurgia (NCR) forma part de l’Hospital Universitari Joan XXIII. Ocupa, per a hospitalització, la Planta 5 ª. El Servei de NCR atén a una població, no pediàtrica, de 1.000.000 habitants (referència de les comarques de Tarragona). El Servei està, així mateix, involucrat amb la Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili (URV), tant en relació amb l’ensenyament de pregrau (Llicenciatura), contant amb un professor del Departament de Cirurgia i Especialitats Quirúrgiques.

El Servei de NCR compta amb Consultes Externes i Quiròfans propis dotats amb utillatge d’alta tecnologia, monitoratge de la pressió intracraneal, Unitat de Cures Intermèdies o semicrítics. A més, té una dotació d’infermeria compromesa en el malalt neuroquirúrgic. Funcionalment el Servei de NCR està dirigit pel cap del Servei i estructurat en Grups Funcionals de subespecializació amb responsables específics per tal de maximitzar l’eficiència.

Equip

 • Cap de Servei

  • Marcos Escosa Bagé
 • Facultatius especialistes

  • Agustín Bescos Cabestre
  • Manel Tardáguila Serrano
 • Supervisora Infermeria planta

  • M. Cabeza García Olivares
 • Supervisores Infermeria àrea quirúrgica

  • M. Teresa Llop Margalef
  • Carmen Ramírez Izquierdo

Cartera de Serveis

Àmbits

Urgències localitzades: 24 hores els 365 dies.
Quiròfans: 2 Quiròfans a la setmana: dimarts i dijous.

Consultes externes:
-1  consulta de 9:00h a 15:00h els dimecres, Edifici D, planta  3.
-1  consulta de 9:00h a 15:00h els dimecres, Edifici D, planta  3.
-1  consulta de 9:00h a 15:00h els dimarts, Edifici D, planta  3.

Hospitalització: Malalts ingressats, Edifici C, 5ª planta.

Serveis

El Servei de NCR ha estat atent al desenvolupament tecnològic que ha acompanyat l’evolució de la medicina i especialment la patologia del sistema nerviós en els últims anys. Això s’ha posat de manifest en un doble vessant: d’una banda a l’incorporar avenços tecnològics al nostre quefer diari (com és el cas dels sistemes d’endoscòpia cerebral i espinalmínimament invasiva) els sistemes de  neuronavegació intraoperatoria o les tècniques de monitoratge intraoperatori. El segon aspecte ha consistit en establir aliances estratègiques amb altres professionals i especialitats de la medicina dintre i fora del nostre hospital. Entre ells cap destacar:

-Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI), per a la realització de tècniques d’espectroscòpia per ressonància magnètica nuclear en tumors cerebrals, per a la planificació prequirúrgica de tumors cerebrals.

-Serveis d’Oncologia Mèdica i Radioteràpia de l’Hospital San Joan de Reus y Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Anatomia Patològica de l’Hospital Joan XXIII, i el Institut de Diagnòstic  per la Imatge (IDI) de Bellvitge per a impulsar una cartera de serveis de neurocirurgia integral amb la finalitat d’oferir un tractament òptim al pacient portador d’un tumor cerebral o espino-medul·lar.

-Servei de Neurocirurgia i Neurorradiologia Intervencionista de l’Hospital Bellvitge per a constituir una Comissió de Patologia Oncològica i Vascular Cerebral per al tractament multidisciplinari dels  pacients portadors de lesions tumorals, vasculars cerebrals o medul·lars complexes, oferint tractament endovascular, quirúrgic o radioquirúrgic.

-Servei de Neurologia de l’Hospital Joan XXIII per al tractament relacionat amb el Codi ICTUS (Craniotomia Descompressiva per a Tractaments dels Infarts d’Arteria Cerebral Mitja maligne).

-Serveis d’Anestèsia i Reanimació i Medicina Intensiva per al tractament integrat del pacient neurocrític, especialment del pacient amb traumatisme cranioencefàlic greu.

-Serveis de Neurologia, Anestèsia i Reanimació, Cures Pal·liatives i Farmàcia per a l’establiment d’una comissió de Dolor, on es valoren i tracten de forma multidisciplinar pacients portadors de dolor crònic-neoplàsic o no- i amb dolor neuropàtic.

-Servei d’Hemostàsia, per al control i desenvolupament de protocols específics de profilaxi de la malaltia tromboembòlica venosa en Neurocirurgia.

-Servei de Neurofisiologia Clínica per al desenvolupament de protocols específics de monitoratge intraoperatori de parells cranials, medul·la i nervis perifèrics.

-Servei de Rehabilitació i Servei de Neurofisiologia Clínica per al tractament rehabilitador dels pacients.

-Serveis de ORL i Cirurgia Maxil·lofacial per a l’abordatge integral del pacient amb patologia tumoral de la base de crani.

 

Tecnologia i procediments: els dos quiròfans del Servei de Neurocirugía disposen dels següents mitjans materials:

-Taules amb craniostatos i arcs per a posició asseguda. -Microscopi quirúrgic.

-Microcamera de vídeo amb monitor i connexió a microscopi.

-Microcamera fotogràfica amb connexió a microscopi. Instrumental de microcirurgia.

-Instrumental per a cirurgia transesfenoidal.

-Instrumental per a cirurgia espinal i d’estabilització.

-Instrumental d’endoscòpia cervical

-Coaguladors bipolars.

-Aspirador ultrasonic per a tumors cerebrals i medul·lars. Generador de radiofreqüència.

-Guia estereotàxica Leksell.

-Neuronavegador.

-Estimulador cortico-subcortical bipolar.

-Amplificador d’imatges portàtil.

-Craniotómos pneumàtics i elèctrics.

-Sets de fresats.

-Monitorització neurològica intraoperatòria.

-Neuroendoscopis.

 

Tractaments principals:

-Craniotomia amb exèresi microquirúrgica de tumors cerebrals.

-Craniotomia per tumor cerebral amb mapa cerebral intraoperatori motor.

-Abordatges a la hipòfisi per via transesfenoidal.

-Cirurgia de l’angle pontocerebel·los per a la resecció de tumors (neurinomes acústic)

-Tractament quirúrgic de la neuràlgia trigeminal.

-Implantació de sistemes de derivació de líquid cefalorraquidi (vàlvules)

-Tractament neuroquirúrgic del dolor.

-Craniotomies per lesions traumàtiques cerebrals.

-Extirpació de tumors medul·lars i espinals sota monitorització intraoperatoria.

-Artròdesis espinals de qualsevol localització.

-Artroplàstia cervical.

-Artròdesis Percutània, endoscòpica i Cirurgia Mínimament Invasiva del Raquis.

-Tractament de l’espondilolistesi.

-Tractament de les fractures vertebrals.

-Tractament quirúrgic de la siringomièlia.

-Rizòlisi amb radiofreqüència a nivell cervical i lumbar.

-Neurocirurgia dels nervis perifèrics.

-Espectroscòpia per Ressonància Magnètica.

-Tractament de l’hemorràgia interventricular.

-Estudis de dinàmica de líquid cefaloraquidi en el pacient amb hidrocefàlia crònica de l’adult.

Leave a Reply